Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Sant Guim de la Plana

Codi
251977
Comarca
Segarra
Població
205
Superfície
12,45
Densitat
16,5
Altitud
556

Superfície (km²)

Municipi
12,45
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
16,5
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
108
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
97
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
205
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
14
Comarca
_
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
116
Comarca
_
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
35
Comarca
_
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
_
Catalunya
256.427

Població

Municipi
182
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
8
Comarca
_
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
66
Comarca
_
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
_
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
98
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
19
Comarca
_
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
84
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
155
Comarca
_
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
20
Comarca
_
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
182
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
164
Comarca
_
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
182
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
98
Comarca
_
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
81
Comarca
_
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
84
Comarca
_
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
20
Comarca
_
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
63
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-5,24
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
89,01
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
83,77
Comarca
_
Catalunya
17,89

Creixement total intercensal

Municipi
-10
Comarca
_
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-5,65
Comarca
_
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-9,61
Comarca
_
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
3,96
Comarca
_
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
195
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
185
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
189
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
141
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
195
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
12,6
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
33,9
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
27,6
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
25,9
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
140
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
75,7
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
140
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
77,9
Comarca
_
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
80,5
Comarca
_
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
149
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
50
Comarca
5.990
Catalunya
1.848.210

Dones

Municipi
35
Comarca
4.405
Catalunya
1.647.795

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
90
Comarca
10.400
Catalunya
3.496.005

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
100
Comarca
10.905
Catalunya
3.673.555

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
295
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
6.100
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
230
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.745
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
455
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
145
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
185
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.045
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
1.825
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.405
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.765
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.075
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.130
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
9.370
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
8
Comarca
666
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
44
Comarca
_
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
967,15
Comarca
_
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
795.474

Total

Municipi
36
Comarca
_
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
6,7
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
7,9
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
2,4
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
5,5
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
7,9
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
63
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
40
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
103
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
61,2
Comarca
_
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
105,6
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
199
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
32.387
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
227
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.010
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.688
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.058
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.080
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
824
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
178
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
40
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.058
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
46
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
19
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.266
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
15.174
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
277.997
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
155
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
26
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
44
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
232
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,7
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,8
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74